Materiały z lekcjiSEMESTR I

 1. Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 2. Obsługa turystyczna
 3. Język obcy w turystyce


SEMESTR II

 1. Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 2. Obsługa turystyczna
 3. Język obcy w turystyce
 4. Usługi żywieniowe
 5. Praktyka zawodowa 


SEMESTR III

 1. Produkcja rolnicza
 2. Usługi agroturystyczne
 3. Prowadzenie produkcji rolniczej
 4. Usługi żywieniowe
 5. Usługi noclegowe
 6. Praktyka zawodowa 


SEMESTR IV

 1. Produkcja rolnicza
 2. Usługi agroturystyczne
 3. Prowadzenie produkcji rolniczej
 4. Usługi noclegowe

Informacje o projekcie

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu wdraża nowatorski projekt edukacyjny włączający w tradycyjne metody nauczania elementy blended learningowe. 

Blended learning jest to forma uczenia się, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami w sieci internet. W praktyce oznacza to, że uczniowie i słuchacze biorący udział w tradycyjnych, stacjonarnych zajęciach szkolnych mają jednocześnie możliwość samokształcenia korzystając z udostępnionych przez szkolę zasobów edukacyjnych.

Celem metody nauczania z zastosowaniem blended learningu jest połączenie dwóch aspektów uczenia się: w klasie orazi online (e-learning). Czas spędzony z nauczycielem powinien być w znacznej mierze wykorzystywany do angażowania uczniów do dyskusji, rozwiązywania problemów i samodzielnego zdobywania doświadczeń. Równolegle, uczestnicy mogą korzystać z bogatej w materiały szkolnej strony internetowej zawierającej różnorakiej postaci zasoby edukacyjne (platformy). Takie rozwiązanie daje możliwość nabywania wiedzy o każdej porze, z jakiekolwiek miejsca.